Historisch geografisch data systeem NL GIS gelanceerd

Onlangs was ik bij de presentatie van een nieuw Geografische Informatie Systeem voor historische data: NLGIS. Het doel was om een basisviewer voor historische data te ontwikkelen en de zogenaamde Historische Databank Nederlande Gemeenten publiekelijk beschikbaar te maken. Deze was een lange tijd alleen voor onderzoekers beschikbaar.

nlgisHet was een goed idee van initiatiefnemer Richard Zijdeman om deze databank en een eenvoudige viewer daarvoor aan elkaar te koppelen. De geografische component bestaat uit de omtrekken van alle Nederlandse gemeenten van 1812-1997. Een deel daarvan is al in de jaren ’80 van de 20e eeuw gemaakt. Die omtrekken stellen je dus in staat gegevens op gemeentelijk niveau voor deze periode af te beelden.

De databank over de Nederlandse gemeenten bevat zeer diverse informatie: over bevolking, uitslagen van verkiezingen, beroepsgroepen en bedrijven. De viewer voor de kaarten is bewust simpel gehouden. Je kunt er niet veel meer mee dan data in een bepaald categorie- en kleurenschema bekijken. De makers zeggen dat de data veel beter kan worden gemanipuleerd in open source GIS programma’s als QGIS. Je kunt de data nu immers downloaden. Zeer handig voor het hergebruik is dat de data en geo-informatie via API calls en open formaten als TOPOJSON en GEOJSON kan worden aangeroepen en gedownload. Heel leuk is ook dat je zelf datasets kunt toevoegen  die je in csv of excel formaat hebt gemaakt.

Dit project bestaat naast andere geografische informatie systemen op het web voor Nederlandse data. Op landelijke niveau is er pdok.nl: “Publieke dienstverlening op de kaart”, dat door overheden geproduceerde geo-informatie geeft. Het bevat ook datasets en een viewer. Bij PDOK kan men diverse kaartlagen samenbrengen, gegevens toevoegen en ook andere kaartservices aanroepen. Als NLGIS WMS ondersteuning implementeert kan daaruit ook een geografische laag worden opgenomen. Daarnaast kun je een kaart produceren om in je eigen website op te nemen.

Een ander specifiek historisch geo-informatie project is Erfgoed en locatie. Dit project wil een soort historisch georiënteerd PDOK bouwen, met nadruk op publieksgebruik, diensten en tools. Ook hier wordt dus een geo-viewer gebouwd. Wel ligt hier ook een nadruk op bruikbare apps en wordt een inventarisatie van geo-datasets gemaakt. Men wil ook een historische geocoder bouwen, waarmee geografische data door instellingen makkelijk op de kaart kan worden gezet.

Men ziet dus dat al deze initiatieven elkaar aanvullen en soms ook overlappen. Er gebeurt veel op dit terrein en er is vooruitgang.

Ik sluit af met enige kritische opmerkingen, wetende dat het NLGIS project met slechts 10.000 euro snel moest worden gemaakt en dat de initiatiefnemer de database heeft overgeleverd gekregen van anderen.

De datasets hebben geen enkele bronvermelding. Dat maakt ze eigenlijk onbruikbaar voor echt historisch onderzoek. Hier wreekt zich het feit dat de oorspronkelijke database zo lang een intern gehouden systeem was. Ik heb vernomen dat de huidige beheerders spoedig de beschikbare documentatie zullen toevoegen.  Ook zou een soort tagging van bestanden of betere titels de bruikbaarheid sterk vergroten. De geoviewer is eenvoudig. Dat geeft niet, maar de standaard-indeling van de categorieen en kleuren naar aantal een gelijk aantal ‘cases’  maakt de uitkomsten op de kaart niet erg inzichtelijk. Misschien is een maximale breuk classificatie een betere algemene oplossing? Dat is misschien iets ingewikkelder om te construeren, maar ik hoop dat dit lukt. Onder de ‘ advanced’ optie kreeg ik niet echt iets veranderd.

Toevoeging

Sinds ik dit hierboven schreef, is er wel wat verbeterd. De datasets hebben nu een bronvermelding. Dat maakt ze ineens heel veel bruikbaarder en interessanter. De bronaanduiding is echter globaal, beschrijvingen van de bron zijn summier en als meer dan een bron genoemd wordt, is het niet duidelijk wat uit welke bron komt. Om te begrijpen welke data dit eigenlijk is, zul je naar de bron zelf toe moeten. Maar die plicht hadden historici natuurlijk al lang. Vele bronnen, zoals de Volkstellingen en Bedrijfstellingen zijn nu online beschikbaar en er zullen er meer komen.

Mijn settings in /advanced kan ik echter nog steeds niet opslaan. Hier geeft de server een foutmelding.

Advertisement

Are we living in revolutionary times?

The current state of economics and politics in the western world makes me wonder if revolution in both areas is now on the agenda.  Are both in a process of revolutionary change? In the past there have been several such turning points and it might be enlightening to review them.

The revolutions of 1848

The first are the revolutions of 1848 in Europe (in France, Germany, Austria, Hungary) that influenced each other. They were caused by economic crisis, harvest failures, and opposition to old feudal and dictatorial practices. Everywhere there was a call for the end of personal monarchical regimes and the installation of democratic elections, some went even further and asked for ‘communism’. These revolutions failed politically but had as a consequence the abolition of serfdom and coerced labour in most of Europe outside Russia and Turkey.
The following decades saw a movement for free trade and free economic enterprise that led to an unprecedented economic development, world migration and explosion of international trade.

Industrial capitalism and mass politics in the 19th century

This freeing of economic reigns had its repercussions after 1873 when an economic crisis on world scale set in.  It was the world’s first industrial based crisis.  Agrarian communities had been undermined in their sustainability by new transport and trade connections;  migration to cities and far away countries was the solution for millions of people.  The social question became pre-eminent with the poverty and crowded housing in the cities, and the absence of regulation of working conditions. Politics after 1848 became mass politics, and public opinion a foremost concern of politicians. Nationalism developed as a mass political movement. To solve these questions a new kind of state and social politics was invented in the last quarter of the 19th century that tried to regulate economic enterprise and sustain a working class in its daily living.  But the end of international liberalism also led to international rivalry and economic nationalism concluding in a rush for political and economic gain we call imperialism. So, 19th century political and economic development shaped new states and economics.

The great depression of the 1930s

Other parallels come from the crisis of 1929 and the following Depression. The American economist Kenneth Gailbrath has pointed – in ‘The great crash, 1929’ – to the mood of speculative overoptimism as a cause of this crisis. And also to the consequence of a wide gap in incomes, making the economy vulnerable to shocks. Then economic crisis and limits of social reform brought about a crisis of politics and capitalism that shook the world. Economic cooperation broke down and lack of support for far reaching reforms among the middle classes led to authoritarian solutions and worse.  When American loans were withdrawn German banks fell one after the other and a suspicious France blocked international help. In Europe the trajectories of the crisis were diverse, but the result is known: war changed the political and economic shape of the world completely.

The present crisis

Now that the social arrangements of the welfare state have been broken down from the 1980s onward and neoliberalism has undermined trust in the state, economic structural change on a world scale is subverting the geopolitical structures of the 20th century. The new social strata that have liberated themselves from state fetters are not looking solidarity solutions. The crisis of 2008 can like the one in the 1930s be attributed to extreme optimism, this time finding its way in the creation of a virtual economy that has undermined stable investment and widened income inequalities. Again political distrust is blocking solutions of the crisis in Europe like in the 1930s. The position of the USA is telling: in the 1920s a creditor and upcoming power, now it is in debt and showing signs of decline.

So, the political and economic situation appears to be in a revolutionary state. States have to forge new relations to worldwide capitalism on the run. The outcome is uncertain, some think the prospects of democracy are bleak. From the overview of previous crises it is clear that many parallels point to signs of structural change. But this does not mean that capitalism is at risk, it is rather changing its global and spatial make-up. Political outcomes are on the other hand much more uncertain. Politicians have not shown new ways to tame the ‘monster’ that we call capitalism.