OCLC contactdag 2 october 2012

OCLC verandert
In de afgelopen jaren heeft OCLC (een wereldwijde coöperatie van bibliotheken) webgebaseerde bibliotheek- en catalogusdiensten gebouwd die in principe de lokale bibliotheeksystemen kunnen vervangen. Dit is het World Cat systeem.  OCLC   is bezig aan een aantal grote migratie projecten om deze algemene diensten en systemen op wereldschaal en haar eigen lokale systemen te integreren. Dit betreft in Nederland vooral de GGC (Nederlands catalogiseersysteem) en Picarta (nationale publiekscatalogus). De eerste wordt gesynchroniseerd met het World Cat platform en beide zullen binnen een aantal jaar er heen migreren, zo begrijp ik.

Dit is een lang traject en de nationale systemen blijven nog wel even bestaan, en daarnaast geven vele bibliotheken hun eigen bibliotheeksysteem niet meteen op. De mogelijkheden van een webgebaseerd centraal systeem (in de “cloud” wordt dat tegenwoordig genoemd) zijn echter groot en voordelig voor vele organisaties (geen beheer, makkelijk delen van informatie).

De applicaties die daarop worden aangeboden, komen nu ook beschikbaar (catalogiseren,uitlenen, bestellen etc.) en bieden allerlei bibliotheekdiensten en meer. Men kan daarbij kiezen uit diensten en modules. Het is opgezet als een open systeem en biedt van alle onderdelen webservices. Je kunt zelf kiezen wat je afneemt en eigen applicaties kunnen toch informatie van OCLC benutten via webservices. Zo hoef je de link server van OCLC niet te gebruiken om toch in zijn systeem te catalogiseren. OCLC noemt dit geheel van bibliografische informatie (World Cat), applicaties, en webservices het World Share platform.

In Nederland haken steeds meer bibliotheken bij World Cat aan: KB, UvA, RUG, Tilburg, ik denk omdat het zichtbaarheid op het web biedt en integratie van catalogusdiensten geeft die veel dubbel werk voorkomt.

Nederland wijkt af
Ook werden wereldwijde trends in bibliotheken besproken waaruit blijkt dat in Nederland veel meer informatie door informatieprofessionals uit sociale media wordt verkregen dan elders. Bibliothecarissen gebruiken Twitter, Facebook en Blogs veel meer dan in andere landen.
Ook in de nadruk op digitalsieringsprojecten en discovery services onderscheiden Nederlandse bibliotheken zich van hun collega’s.

Linked open data
OCLC biedt nu 1 miljoen records aan als Linked open data. Ze maakt daarbij gebruik van embedded RDFa en schema.org. Het laatste is de ontologie van alle belangrijke zoekmachines op web, waar iedereen in zijn webpagina’s gebruik van kan maken. RDFa is de methode en het format om dat in een webpagina op te nemen.
Op deze manier kunnen records beter in zoekmachines als Google etc. gevonden worden en worden de records een onderdeel van het linked data web (semantisch web).

Europeana
is de grote database van Europese culturele objecten en catalogi. Met OCLC lopen diverse onderzoeksprojecten. Een daarvan is een techniek waarbij metadata van records geclusterd wordt. Op deze manier kunnen semantische relaties tussen records gevonden worden, en ook dubbele records. Zo kan een boek en een foto van de auteur ervan worden opgespoord.  De informatie kan weer teruggeven worden om kwaliteit van de input te verbeteren (het toevoegen van records). En ook bieden de clusters mogelijk nieuwe browse methoden voor publiek.

Presentaties van het congres

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s